vertrouwenspersoon

ONZE CLUB - VERTROUWENSPERSOON

Wat?

Binnen BC Grimbergen is er een vertrouwenspersoon aangeduid om problemen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag binnen de club (zoals verbale/fysieke agressie, pestgedrag, ongewenst seksueel gedrag, conflicten, …) bespreekbaar te maken, naar een oplossing te zoeken en, in de eerste plaats, te trachten om deze te voorkomen.


Waarom?

BC Grimbergen wil graag een plek zijn waar uw zoon of dochter en jijzelf zich goed voelt en in een veilige omgeving aan sport kan doen.


Wie?

Annelies Devue, speelster van onze damesploeg, werd aangesteld als vertrouwenspersoon.

Annelies wordt hét aanspreekpunt binnen de club waarbij leden terecht kunnen voor alle “niet sportieve” problemen zoals verbale/fysieke agressie, pestgedrag, ongewenst seksueel gedrag, conflicten, …

Annelies, beroepshalve criminoloog in een psychiatrische instelling, is een laagdrempelig aanspreekpersoon die empathisch is, goed kan luisteren, discreet kan handelen en kan doorverwijzen naar externe hulpverleners indien nodig


Contactgegevens: 0477 77 67 22 - anneliesdevue@hotmail.com.